การลงทะเบียนชื่อโดเมน

ตรวจสอบไม่เกิน 15 ชื่อโดเมน
หากต้องการค้นหาโดเมนให้พิมพ์ชื่อโดเมนที่คุณต้องการในบรรทัดอื่นและเลือกส่วนขยายของคุณ
ส่วนขยายโดเมนยอดนิยม:
biz
co global eu me info
Select All »      ดูเพิ่มเติม »

 
 • รับประกันราคาต่ำสุด
 • .com
  $ 10.62
 • .net
  $ 13.66
 • .org
  $ 14.87
 • .biz
  $ 15.75
  $ 2.19
 • .in
  $ 10.41
 • .co
  $ 31.02
  $ 3.84
 • ดูเพิ่มเติม »

FREE Add-ons with every Domain Name!

Get over $100 worth of Free Services with every Domain you Register

Free Email Account

Receive 2 personalized Email Addresses such as mail@yourdomain.com with free fraud, spam and virus protection.

DNS Management

Free lifetime DNS service which allows you to manage your DNS records on our globally distributed and highly redundant DNS infrastructure.

Free Mail Forwards

Create free email forwards and automatically redirect your email to existing email accounts.

Bulk Tools

Easy-to-use bulk tools to help you Register, Renew, Transfer and make other changes to several Domain Names in a single step.

Domain Forwarding

Point your domain name to another website for free! Redirect users when they type your domain name into a browser (with/without domain masking & SEO)

Domain Theft Protection

Protect your Domain from being transferred out accidentally or without your permission with our free Domain Theft Protection.

Easy to use Control Panel

Use our intuitive Control Panel to manage your domain name, configure email accounts, renew your domain name and buy more services.