ความเป็นส่วนตัว

ที่ Peedam Hosting เราตระหนักดีว่าความเป็นส่วนตัวเป็นสิ่งสำคัญ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่เรามีให้

การรวบรวมข้อมูล

เรารวบรวมข้อมูลต่างๆเมื่อคุณลงทะเบียนกับ บริษัท ในระหว่างที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บของคู่ค้าของเรา เราอาจรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณไว้ว่าเรามีข้อมูลที่เราได้รับจากคู่ค้าหรือ บริษัท อื่น ๆ เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นหรือเพื่อปรับปรุงคุณภาพของบริการของเรา เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บริการของเราคุณจะไม่เปิดเผยชื่อให้กับเรา เราจะรับและบันทึกข้อมูลจากคอมพิวเตอร์และเบราเซอร์ของคุณโดยอัตโนมัติรวมถึงที่อยู่ IP ของคุณข้อมูลคุกกี้ของเราคุณลักษณะซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์หน้าเว็บที่คุณร้องขอและพารามิเตอร์เบราเซอร์มาตรฐานอื่น ๆ

เมื่อคุณใช้บริการของเราเราจะส่งคุกกี้อย่างน้อยหนึ่งรายการซึ่งเป็นไฟล์ขนาดเล็กที่ประกอบด้วยสตริงอักขระไปยังอุปกรณ์ของคุณซึ่งระบุเอกลักษณ์ของเบราเซอร์ของคุณ เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพของบริการของเรารวมถึงการจัดเก็บค่ากำหนดของผู้ใช้ติดตามเทรนด์ของผู้ใช้และให้ประสบการณ์ที่ดีขึ้นแก่คุณ เราอาจตั้งค่าคุกกี้อย่างน้อยหนึ่งรายการในเบราเซอร์ของคุณเมื่อคุณใช้บริการของเราหรือบริการของคู่ค้าของเรา เมื่อคุณส่งข้อความเผยแพร่เนื้อหาโพสต์ส่งข้อมูลหรืออีเมลผ่านบริการของเราเราอาจเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เพื่อดำเนินการสอบถามของคุณตอบสนองคำขอของคุณและปรับปรุงบริการของเรา

โครงสร้างพื้นฐานของเราประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่ที่ดาต้าเซ็นเตอร์หลายแห่งที่เป็นของและคู่ค้าของเรา ข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมได้จากบริการของเราอยู่บนเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์นี้

การใช้ข้อมูล

เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายส่วนบุคคลนี้เท่านั้น นอกเหนือจากข้างต้นแล้ววัตถุประสงค์ดังกล่าวรวมถึง:

 • การสื่อสารกับคุณ
 • ทำให้ไซต์หรือบริการใช้งานง่ายขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องให้คุณป้อนข้อมูลเดิมซ้ำ ๆ
 • ให้บริการของเรา
 • การตรวจสอบการวิจัยและการวิเคราะห์เพื่อรักษาปกป้องและปรับปรุงบริการของเรา
 • ดูแลระบบทางเทคนิคของเครือข่ายของเรา
 • การปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของเราและของผู้ใช้ของเรา
 • การพัฒนาบริการใหม่ ๆ
 • ตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการของแต่ละบริการของเราและใน Peedam Hosting ข้อตกลงหลักของลูกค้า

นโยบายสแปม

เรามีนโยบายสแปมที่เข้มงวดห้ามมิให้ใช้ข้อมูลใด ๆ ที่รวบรวมเพื่อส่งสแปม เราจะไม่ขายข้อมูลการติดต่อใด ๆ แก่บุคคลที่สาม

ตัวเลือกสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อคุณลงชื่อสมัครใช้บริการเฉพาะที่ต้องการลงทะเบียนเราขอให้คุณระบุข้อมูลส่วนบุคคล หากเราใช้ข้อมูลนี้ในลักษณะที่แตกต่างจากวัตถุประสงค์ที่ระบุในที่นี้และในข้อกำหนดของบริการที่นำเสนอเราจะขอความยินยอมจากคุณก่อนที่จะมีการใช้งานดังกล่าว เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่มีการตั้งค่าเริ่มต้นเพื่อรับคุกกี้ แต่คุณสามารถรีเซ็ตเบราว์เซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือเพื่อระบุเวลาที่คุกกี้ถูกส่ง อย่างไรก็ตามคุณลักษณะและบริการบางอย่างอาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องหากคุกกี้ของคุณถูกปิดใช้งาน คุณสามารถปฏิเสธที่จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริการใด ๆ ของเราซึ่งในกรณีนี้เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้

การแชร์ข้อมูล

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับ บริษัท หรือบุคคลอื่นในสถานการณ์ที่ จำกัด ดังต่อไปนี้เท่านั้น:

 • เราได้รับความยินยอมจากคุณ
 • การแชร์ข้อมูลกับ บริษัท ในเครือ บริษัท ในเครือหรือธุรกิจหรือบุคคลอื่น ๆ ที่เชื่อถือได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของเรา เราต้องการให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะประมวลผลข้อมูลดังกล่าวตามคำแนะนำของเราและสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและมาตรการรักษาความลับและความปลอดภัยที่เหมาะสมอื่น ๆ
 • เรามีความเชื่อโดยสุจริตว่าการเข้าถึงการใช้การเก็บรักษาหรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อ:
  (ก) ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับกระบวนการทางกฎหมายหรือคำร้องขอของภาครัฐที่บังคับใช้ได้,
  (ข) บังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการที่บังคับใช้รวมถึงการตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น
  (ค) ตรวจจับป้องกันหรือแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยข้อมูลทางเทคนิคหรือ
  (ง) ป้องกันอันตรายต่อสิทธิทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของผู้ใช้ของเราเราหรือประชาชนตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่กฎหมายอนุญาต
 • เราอาจแชร์ข้อมูลบางส่วนที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามรวมถึงจำนวนผู้ใช้ตามข้อมูลประชากร ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้ระบุตัวคุณเป็นรายบุคคล
 • ตามที่ได้รับอนุญาตและอธิบายไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการของแต่ละบริการของเราและในPeedam Hosting ข้อตกลงหลักของลูกค้า

การรักษาความปลอดภัยข้อมูล

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการเปลี่ยนแปลงการเปิดเผยหรือการทำลายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลการจัดเก็บและประมวลผลและมาตรการรักษาความปลอดภัยตลอดจนมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพเพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

เรา จำกัด การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลแก่พนักงานผู้รับเหมาและตัวแทนของเราที่ต้องการทราบข้อมูลดังกล่าวเพื่อดำเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงบริการของเรา บุคคลเหล่านี้ผูกพันตามภาระหน้าที่ในการรักษาความลับและอาจต้องได้รับการลงโทษรวมทั้งการบอกเลิกและฟ้องร้องดำเนินคดีทางอาญาหากไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันเหล่านี้

การเข้าถึงและการอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อคุณใช้บริการของเราเราพยายามที่จะให้การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างถูกต้องและแก้ไขข้อมูลนี้หากไม่ถูกต้อง

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

โปรดทราบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว