โฮสติ้ง Reseller สำหรับ Windows Solid Rock

 1. โครงสร้างพื้นฐานการโฮสต์ที่ทันสมัย
 2. การรับประกันความพร้อมในการทำงาน 99.9%
 3. แผง Parallels Plesk ที่เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง
 4. รับประกันคืนเงิน 30 วัน
 • US Hosting
 • IN Hosting
 • UK Hosting

ติดตั้งแอปพลิเคชั่นเหล่านี้ใน 1 คลิก -!

Parallels Plesk 10.4

 • Complete Administrative Control
 • Monitor Server Status around the clock
 • Create Hosting Packages - Limit Disk Space, Bandwidth, Email, Databases etc.

All in one Billing & Client Management Solution - WHMCS

 • Easily manage all Billing, Client Management and Support functions
 • Integrated Domain Management
 • Customizable, Simple and Secure
  * Not included in Plan - R1

Reliable Support

 • 99.9% Uptime Guarantee
 • 30 Day Money Back Guarantee
 • 24x7x365 Support

Robust Infrastructure

 • State-of-the-art Datacenters
 • Dual Quad-Core Xeon powered Servers
 • Redundant Scalable Servers

Advanced Email Hosting Included

 • Unlimited POP3 Email Accounts with SMTP
 • IMAP Support
 • Easy to use Webmail Interface

Hosting Features & Addons

 • Unlimited Add-On Domains
 • Unlimited Sub-Domains
 • Unlimited Databases
 • Parked Domains
 • Unlimited FTP Accounts
 • Private SSL Available
 • Add-on Dedicated IP

Server Specifications

 • Dual E5530 2.40GHz Xeon quad core hyperthreaded processors
 • 24 GB RAM
 • 250 GB RAID 1 (mirrored) OS drive
 • 1 TB RAID 1 (mirrored) customer data drive cached
 • Battery backed, RAID controller for all drives
 • Redundant Power, HVAC & Fire-Detection Systems

Programming Support

 • ASP.NET 4.0, PHP 5.2x, Ajax Toolkit, cURL
 • IIS 7.5
 • MS SQL 2012, MySQL 5.0.X
 • Crystal Reports, ionCube Loader

Parallels Plesk Features

 • Create Hosting Plans
 • Set up and Modify Customer Accounts
 • Track traffic Usage by each Customer
 • Brand your plesk panel
 • Add custom buttons
 • Dedicated Plesk Panel for Clients
 • Upload and Manage Web Pages
 • View Website Statistics
 • Install Over 250 Scripts with a single click

Email & Domain Name Features

 • Outlook, Thunderbird and Windows Mail compatible
 • Blackberry, iPhone, Android and PDA support
 • Feature packed Webmail
 • Advance Spam/Virus Protection
 • Mail Forwards, Email Aliases, Auto Responders
 • Unlimited Mailing Lists, Catch All Accounts, Mail Spam Filters
 • Parked Domains
 • Free DNS Management
 • Domain Forwarding, Path Forwarding, URL Masking